Nástroj pro shrnutí textu

Hledáte Nástroj pro shrnutí textu? Pokud ano, pak jste na správném místě. Zde je nejlepší nástroj pro shrnutí textu.

 
 

Potřebujete si přečíst každý příspěvek na blogu celý a provést rešerši pro své úkoly? Úkoly mají nepochybně významný vliv na vaši akademickou kariéru. Vaše známky se zlepší, když budete úkoly sestavovat efektivněji.

Přitom se vám nemusí hodit číst a pochopit dlouhou knihu, abyste ocenili její podstatu. Proč ale nevyužít nástroj pro shrnutí, abyste si osvojili podstatu obsahu, místo abyste jej pracně četli a chápali?

Chcete-li se dozvědět fascinující informace o tomto nástroji, přečtěte si následující informace.

Seznam nástrojů podle ToolsRegion

Přehled nástrojů pro shrnutí článků

Jak zabránit porušení cizích autorských práv, když do uzávěrky vašeho úkolu nebo projektu zbývají jen dny nebo hodiny? Každý ví, že většina dokumentů a publikací končí shrnutím.

Klíčové body článku jsou stručně shrnuty ve shrnutí článku. Podívejme se na nástroj pro hloubkovou sumarizaci textu. S délkou textového materiálu je stále důležitější napsat výstižné shrnutí.

Pokud se pokusíte shrnout dlouhé projektové dokumenty ručně, bude to obtížné a časově náročné. I my žijeme v rychlém životním tempu. Dlouhé dokumenty nemá smysl číst. Čtenáři, kteří si chtějí přečíst celý váš spis, vždy upřednostní shrnutí celého obsahu.

K shrnutí dokumentu v několika větách lze proto použít největší shrnující nástroj. Než vám vysvětlím, proč je ten náš lepší než ostatní, pojďme se dozvědět vše o nástroji pro automatické shrnutí a o tom, jak funguje.

Co je to nástroj pro shrnutí textu?

Internetový program zvaný nástroj pro shrnutí textu zkondenzuje text na předem stanovenou krátkou délku. Převede dlouhý článek na jeho podstatné části. Vzhledem k časovým omezením roste potřeba nástroje pro shrnutí textu.

I když lidé vždy naléhají na nějaké rychlé koncepty, aby pochopili každou hledanou věc. Stejně tak vám nástroj pro shrnutí textu může pomoci při určování lidem, zda se mají rozhodnout pro čtení knihy, nebo výzkumného článku.

Jinak, zjednodušeně řečeno, lze předpokládat, že nástroj pro shrnutí vezme velké množství obsahu a zkomprimuje ho do stručné verze, která zahrnuje hlavní části.

Pomocí bezplatného nástroje pro shrnutí můžete jedním kliknutím zhuštit tři až čtyři odstavce do jediného stručného odstavce. Například je jednoduché zkrátit spisy s více než 1000 slovy na pouhých 200.

Funkce shrnujícího nástroje

nastroj-pro-shrnuti

Nástroj pro shrnutí bez plagiátorství je neuvěřitelně přínosný, ať už potřebujete shrnout pro svou akademickou kariéru nebo pro profesní účely. Důvodem je přesnost a efektivita nástroje při vytváření shrnutí článků.

Nástroj Text Summarizer byl navíc vytvořen pomocí sofistikovaných algoritmů, které analyzují váš obsah a poté vytvoří shrnutí zadaných slov. Mějte na paměti, že tento nástroj pouze pochopí celý text a určí nejlepší shrnutí; nemění význam skutečného obsahu. Zde je několik neuvěřitelných funkcí tohoto nástroje:

1. Přináší okamžité výsledky

Již není nutné číst celý dokument, abyste pochopili jeho hlavní body. Nástroj pro shrnutí pracuje rychle a poskytne vám zásadní informace během okamžiku.

2. Rozhodněte se pro rychlost shrnutí

Není hned zřejmé, že tento generátor shrnutí automaticky shrne text na předem stanovený počet řádků; místo toho si můžete zvolit podíl obsahu, který bude zkrácen.

Pomocí funkce můžete zadat požadovaný podíl, například pokud chcete, aby se pod tímto nástrojem objevilo 50 % shrnujícího materiálu. Můžete snadno zvolit libovolné číslo v rozmezí 0 až 100 a získat tak obsah, který potřebujete.

3. Seznam s odrážkami

Toto tlačítko, které se nachází pod nástrojem, vám může pomoci získat požadovaný formát. Stisknutím tohoto tlačítka můžete vytvořit seznam bodů s odrážkami pro shrnutí obsahu. To je obvykle užitečné, pokud jste přednesli prezentaci a chcete ji rychle shrnout pro účely plánování.

4. Zobrazit pořadí na základě

Pomocí tohoto nástroje můžete uspořádat obsah podle pořadí. Věta získá vyšší skóre pořadí, pokud je více optimalizovaná. Stisknutím tohoto tlačítka se vygeneruje posloupnost s největším skóre na prvním místě.

5. Zvýšení produktivity

Procházet článek na internetu a hledat v něm klíčové informace vyžaduje čas a úsilí. Naopak uvidíte, že míra produktivity se nakonec zvýší a vyrazí nahoru, jakmile zadáte text do daného pole. 

6. Zvyšuje akademický proces spoluúčasti na výuce

Studenti mohou díky nástroji pro shrnutí rychle získat shrnutí svých dlouhých esejí a dalších akademických prací. S jeho pomocí mohou bez námahy shrnout své domácí úkoly a poznámky.

Jak shrnující nástroj funguje?

Protože se jedná o internetový nástroj pro lidi, je uživatelsky přívětivý, jinak by ho nikdo nepoužíval. Možná jste si vytvořili shrnutí textu pomocí shrnujícího nástroje. Jak jste se zachovali? V prvním kroku stačí napsat celý obsah jako vstup do pole a stisknout tlačítko „shrnout“ z rozbalovací nabídky. 

Shrnutí textu však obdržíte během několika sekund. Je však nesmírně vidět, že k pochopení celého lisu shrnutí textu je zapotřebí mnoho výzkumu a úsilí. Tento nástroj využívá NLP a poskytuje nástin jeho fungování.

Nejprve si však definujme automatickou sumarizaci. Jedná se o postup, při kterém počítačové instrukce nebo programy analyzují obsah pomocí různých extraktivních nebo abstraktních technik a vytvářejí zhuštěnou verzi jeho klíčových myšlenek.

Při složitém procesu sumarizace se používají dva různé druhy algoritmů. Jedna metoda shrnutí je extraktivní a druhá abstraktivní. Zpracování přirozeného jazyka neboli NLP je metoda, která učí počítače nebo software rozumět lidskému jazyku.

Souhrnovač využívá NLP ke zkrácení dlouhých textů na délku podobnou lidským. Abychom se dostali k věci, automatická sumarizace využívá dvě různé metody.

1. Shrnutí čerpané z výpisu:

Termín „patchworking“ je vám možná povědomý. Pokud vytvořený text poskytuje užitečné shrnutí, je extraktivní shrnutí podobné patchworku. Pomocí této metody program z vašeho obsahu vytáhne podstatné, relevantní termíny a zvýrazní je. 

Nástroj používá různé algoritmy k vyhledávání a kombinování slov pro různé texty. Během několika sekund tak získáte co nejpřesnější shrnutí obsahu.

2. Vytažení celého shrnutí.

Snad všichni žáci, kteří čtou tento blog, by měli mít znalosti o umělé inteligenci a také o strojovém učení. Jedná se o technologii používanou při abstraktním vyvozování. Tento způsob shrnutí je mnohem přesnější a vynalézavější. 

Hlavním důvodem je to, že využívá algoritmy a programy strojového učení, které rozumí vašemu jazyku a poskytují vám výsledek v reálné podobě. 

Jeho mimořádně složité algoritmy využívají špičkovou umělou inteligenci, která generuje shrnutí textu sama o sobě, místo aby jej rozdělila na části s podstatnými a nepodstatnými výrazy.

Top 6 uživatelů, kteří mohou mít prospěch z nástroje pro shrnutí textu

Aplikace a využití textové sumarizace se dále neomezují na jedinou převažující výhodu, a proto vás v rychlosti seznámím s přehledem některých typických výhod, které se jejím uživatelům nabízejí: 

1. Vysokoškolští studenti

Během své akademické kariéry studenti často potřebují najít seznam všech svých úkolů. Tento nástroj mohou využít k vytvoření co nejkvalitnějších souhrnů a k včasnému dokončení svých projektů.

Kromě toho studenti tuto aplikaci používají k přípravě svých prezentací. Aby skupina studentů poskytla co největší obsah prezentace, často shromažďuje velké množství údajů.

2. Učitelé

Když jsou učitelé podněcováni k vytvoření výukových nebo jiných studijních materiálů, obvykle provádějí hloubkový průzkum daného tématu. Zároveň však mají zachovat přesnou formu materiálů a obsahu, aniž by je pouze rozpracovávali.

Možná, že při ruční práci na tomto nástroji nebude zaručena přesnost a dokonalost a obvykle zabere nějaký čas také psaní a korektury. Dále tento nástroj učitelům poměrně usnadňuje rychlé vytvoření shrnutí obsahu v přesné podobě. 

3. Redakce

Obvykle je vidět, že redaktoři nesou velkou zátěž při tvorbě a čtení významného obsahu a také při analýze takto vytvořených článků.

Pomocí nástroje pro shrnutí textu však mohou čtenáři obsahu vytvořeného editory rychle zkopírovat a vložit příběhy do online shrnutí textu dostupného na trhu a vyvodit tak skutečný význam takto vytvořeného obsahu.

V důsledku toho se obsah výrazně ukáže jako produktivní, protože dokáže velmi snadno vytáhnout hluboký smysl článku.

4. Spisovatelé

Závěr musí být obvykle přidán na konec díla, ať už autor píše pro blog nebo prodává příspěvky pro hosty. Za tímto účelem pisatelé vždy raději vytáhnou nějaké uživatelsky přívětivé informace, které pomohou jejich uživatelům rychle číst a velmi rychle uzavřít shrnutí obsahu. 

5. Zpravodajská zpráva

Možná jste si všimli, že jak na platformách elektronických médií, tak i v nich lze příběh snadno popsat několika údernými řádky, přesto reportér vždy zabrousí hluboko dovnitř, aby vytvořil obsah na dva až tři díly ke každému tématu.

Aby však k takové situaci nedocházelo, je tento nástroj obvykle navržen pro použití čtenářů, kteří mohou snadno vytvořit krátký a přesný obsah tiskových zpráv, který bude koordinovat s hlavním obsahem.

Tímto způsobem se stává poměrně snadným napsat vypovídající význam obsahu v několika řádcích pro snadné předání stejného významu obsahu.

6. Novináři

V žurnalistice se profesionálové obvykle soustředí na tvorbu titulků, které dokáží plně zprostředkovat příběh. Když informují o nějaké události, nejsou schopni ji plně popsat písemně, protože by to zabralo několik stránek.

Pro novináře se však stává poměrně snadným přehled a vytvoření textu shrnutí a jeho efektivní předložení ke zveřejnění pomocí nástroje pro shrnutí. Díky tomu bude novinář schopen celý obsah vystihnout na několika málo řádcích.   

Co můžete shrnout pomocí nástroje pro shrnutí textu?

Počet znaků nebo slov není omezen, dlouhé informace lze komprimovat najednou. A nejen to, online nástroj pro shrnutí vám pomůže s rychlým vypracováním obsahu přesným a stručným způsobem. 

Delší texty lze nyní rozdělit na zvládnutelné části bez ztráty kontextu, čímž se minimalizuje jejich rozsah. Pomáhá při shrnutí níže uvedených textů.

1. Shrnutí esejí

Většina z vás se potýká se začátkem nebo závěrem eseje; náš nástroj pro shrnutí je tu proto, aby vám pomohl. Protože obsahuje seznam všech věcí, které musí být v závěru zmíněny, lze jej využít jako šablonu při psaní závěru.

2. Shrnutí rozsáhlých článků

Náš nástroj pro shrnutí vám může pomoci bez ohledu na druh obsahu, na kterém pracujete. Je to stejně snadné jako zvolit potřebnou délku shrnutí a zkrátit ji do stručné a jasné podoby.

3. Shrnutí výzkumných prací

Psaní výzkumné práce vyžaduje mnoho času a úsilí. Nyní je však jednoduché zestručnit studijní práci shrnující provedené akce a získané výsledky.

4. Shrňte knihy

Shrnutí celé knihy je pro žáky běžným úkolem lektorů ve vzdělávacích institucích. Pokud nemáte čas číst a vymýšlet vhodné popisné věty k příběhu, použijte tento bezplatný nástroj pro shrnutí.

5. Shrnutí úryvků

6. Shrnutí blogů

7. Shrňte básně

8. Shrňte příběhy

9. Shrnutí deníků

10. Shrnutí dokumentů

11. Shrnutí diplomové práce

12. Shrnutí PPT

Proč si vybrat právě nás?

Představujeme vám náš nový nástroj pro shrnutí textu. Společně se obáváme a uvědomujeme si, že najít vhodný hlas pro publikum může být někdy značně náročné. S pomocí našeho zbrusu nového nástroje pro shrnutí textu můžete přepsat jakoukoli pasáž textu tak, aby zaujala různé čtenáře. Stoprocentně originální práce.

Pomocí nástroje ToolsRegion můžete rychle shrnout jakýkoli kus textu. Podívejme se, co náš nástroj uživatelům zaručeně poskytne:

1. Pouhým jedním kliknutím poskytuje 100% automatickou sumarizaci článků.

To znamená, že jeho inteligentní umělá inteligence analyzuje jakýkoli obsah a automaticky jej shrne tak, abyste si jej mohli přečíst, pochopit a jednat podle něj.

2. Dále poskytuje extrakci metadat článků.

Abyste měli vše na jednom místě, naše online aplikace pro shrnutí článků automaticky vytáhne ze zpravodajských článků a příspěvků na blogu autora, datum, příslušné fotografie, název a čas čtení.

3. Nabízí čtení bez reklam a zároveň se vyhýbá rozptylování.

Abyste měli při čtení přehled a mohli se soustředit, odstraňuje nástroj Tools Region’s article summarizer reklamy, vyskakovací okna, obrázky a další rozptylující prvky internetu.

4. Vylepšuje funkci Stay Away from Clickbait pro své uživatele.

Abyste rychle pochopili, o čem je řeč, aniž byste museli procházet každý odstavec, nabízí Tools Region lepší extrakci, tj. nejdůležitější body z textu (a zároveň odfiltruje chatrná zdůvodnění, spekulativní tvrzení bez opory, křiklavá slova, upoutávače pozornosti atd.)

Bonusový tip: Shrnutí vs. parafrázování

  1. Napsání konkrétního textu vlastními slovy se označuje jako parafráze, zatímco pouhé zmínění hlavních myšlenek díla vlastními slovy se označuje jako shrnutí.
  2. Zatímco shrnutí je výrazně kratší než původní text, parafrázování je zhruba stejné nebo o něco kratší než původní text.
  3. Zatímco shrnutí se provádí za účelem zahrnutí pouze hlavních prvků bez poskytnutí jakékoli formy vysvětlení k danému tématu, parafrázování může být provedeno za účelem zjednodušení původního díla.

Často kladené otázky

1. Jaké jsou čtyři různé druhy shrnutí?

Osnovy, abstrakty a synopse tvoří tři základní kategorie informačních souhrnů. Osnovy ukazují strukturu nebo „kostru“ písemného díla. Osnovy zobrazují vztah a pořadí jednotlivých složek textu. 

2. Jaké existují pokyny pro shrnutí?

Silné shrnutí by mělo být důkladné, kompaktní, soudržné a nezávislé. Tyto atributy jsou podrobně popsány v následujícím textu: Shrnutí musí být důkladné: Měli byste vybrat klíčové myšlenky z původní pasáže a vytvořit jejich seznam.

3. Čeho se shrnutím dosáhne?

Cílem shrnutí je nabídnout kontext pro váš argument nebo tezi tím, že rychle nastíníte hlavní myšlenky teorie nebo díla. Abyste pochopili záměry autora, přečtěte si dílo jako první. To je důležitý krok, protože chybné čtení by mohlo mít za následek chybné shrnutí.